Styrelsemedlemmar 2024/2025

Pia Kjellbom

Ordförande

Pia Kjellbom är socionom och filosofie doktor i socialt arbete med rättsvetenskaplig inriktning. Hennes avhandling fokuserade lag och lagtillämpning inom socialtjänsten när människor riskerar att förlora sin bostad. Under många år undervisade hon i socialrätt och utredningsmetodik på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Numera är hon ansvarig för juridik-kurserna på socionomprogrammet vid Linköpings universitet (Campus Norrköping). Kjellbom håller också i en nationell kurs om överskuldsättning. Hon har också lång erfarenhet av arbete på socialjour och är fortfarande verksam på socialjouren Södertörn.

Pia Redlund

Ordförande

Pia Redlund är socionom och arbetar som frilansande lärare/föreläsare/rådgivare med inriktning på socialt arbete, socialjuridik, etik, migration och integration inom ramen för socionomutbildningen på olika lärosäten i Sverige, socialpedagogutbildning inom ramen för yrkeshögskolan samt för yrkesverksamma och ideellt engagerade. Pia har tidigare arbetat nästan 30 år inom ideell sektor som verksamhetsutvecklare och chef med arbetslös ungdom, asylsökande, introduktionsprogram för kommunplacerade flyktingar samt för människor som lever i svåra ekonomiska och sociala livssituationer. Särskilda intresseområden är demokratiarbete och socialjuridisk rådgivning i kombination med psykosocialt stöd

Ann-Christine Antonsson

Kassör

Ann-Christine Antonsson är socionom sedan januari 2022 och arbetar sedan många år med bland annat utbildning och juridiska frågor inom arbetslöshetskassan. Ann-Christine har också arbetat som socialsekreterare inom socialtjänsten med mottagning av ansökningar gällande funktionshinder, socialpsykiatri och beroende.

Gunilla Blomberg

Ledamot

Gunilla Blomberg är socionom och pensionär sedan 2016. Hon har varit yrkesverksam inom kommunal socialtjänst i c:a 45 år och har erfarenhet från socialt arbete inom integrerad socialtjänst, fosterhemsrekrytering, alkoholrådgivning, nämndsekretariat, konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning. De senaste 15 åren har hon arbetat som dödsboutredare. Hon har också gått juridisk introduktionskurs på Stockholms universitet. Efter pensioneringen 2016 har hon tidvis arbetat extra som dödsboutredare i Stockholms stad.

Maria Båld

Ledamot

Maria Båld är utbildad socionom sedan januari 2018. Hon har erfarenhet från kommunal socialtjänst inom ekonomiskt bistånd samt arbetat med integrationsinsatser för nyanlända flyktingar som omfattas av etableringsprogrammet. Maria har en masterexamen i hållbar utveckling och brinner för att skapa hållbara samhällen för alla, vilket inkluderar att sociala och ekonomiskt rättigheter tillgodoses för människor som lever i svåra livssituationer.  

Suppleant

Vakant