Close


Rådgivning om Sociala och ekonomiska rättigheter i Sverige

Känner du till dina Sociala och Ekonomiska Rättigheter? Behöver Du förstå ett myndighetsbeslut? Vill du ha hjälp med att överklaga ett avslagsbeslut från exempelvis socialtjänst eller försäkringskassa?

SER verkar för att människor som lever i ekonomiskt svåra livssituationer får tillgång till sina grundläggande sociala och ekonomiska rättigheter. SER är en allmännyttig, ideell organisation med en humanistisk grundsyn. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Vi som ger råd är socionomer.


Tre verksamhetsområden

Detta gör vi


1. Individuell rådgivning

Vi ger råd och vägledning till människor som lever i ekonomiskt svåra livssituationer. Målsättningen med rådgivningen är att grundläggande ekonomiska och sociala mänskliga rättigheter tillgodoses.

2. Information

Vi förmedlar information och kunskap om sådana förhållanden som har betydelse för människor som lever i ekonomiskt svåra livssituationer

3. Påverkan och opinionsbildning

Vi arbetar med påverkan och opinionsbildning i syfte att förbättra villkoren för människor som lever i ekonomiskt svåra livssituationer.

Rådgivningen

På grund av Covid 19 har SER övergått till rådgivning per mail och telefon. Telefonrådgivning sker på tisdagar 17.00-19.00. Höstens rådgivning startar den 24 augusti fram till den 15 december 2021.


Vill du bli rättighetsrådgivare?

Är du socionom? Kan Du tänka dig att engagera dig fyra timmar i månaden under minst ett halvår?