Behöver du råd om dina sociala och ekonomiska rättigheter?

Behöver du förstå ett myndighetsbeslut? Vill du ha hjälp med att överklaga ett avslagsbeslut från exempelvis socialtjänsten eller Försäkringskassan? SER erbjuder kostnadsfri rådgivning per mail och telefon.

Rådgivningen har sommaruppehåll fram till den 20 augusti 2024.

SER – Social och ekonomisk rättighetsrådgivning

SER verkar för att människor som lever i ekonomiskt svåra livssituationer får tillgång till sina grundläggande sociala och ekonomiska rättigheter. SER är en allmännyttig, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation med en humanistisk grundsyn. Vägledande för SER är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Vi som ger råd är socialarbetare tillsammans med socionomstudenter.

Individuell rådgivning

Vi ger råd och vägledning till människor som lever i ekonomiskt svåra livssituationer. Målsättningen med rådgivningen är att grundläggande ekonomiska och sociala mänskliga rättigheter tillgodoses.

Information

Vi förmedlar information och kunskap om sådana förhållanden som har betydelse för människor som lever i ekonomiskt svåra livssituationer.

Påverkan och opinionsbildning

Vi arbetar med påverkan och opinionsbildning i syfte att förbättra villkoren för människor som lever i ekonomiskt svåra livssituationer.