Close

Stöd SER

Bli stödmedlem

Bli stödmedlem genom att betala medlemsavgift 200 kr för yrkesverksam och 100 kr för icke yrkesverksam. Som stödmedlem kommer du bli inbjuden till seminarier som anordnas av SER samt till SER:s årsmöte.


Förnamn
Efternamn
E-post
Telefon

Ekonomiskt stöd

Arbetet inom SER sker ideellt och oavlönat. Våra rådgivares tid, kunskaper och engagemang kan därför vara kostnadsfritt för våra rådsökande. Organisationens kassa är liten, men verksamheten har vissa kostnader, exempelvis i samband med att vi anordnar föreläsningar för våra rådgivare och andra, samt vissa administrativa utgifter.  Varje bidrag mottages med stor tacksamhet. 

Sätt in din gåva på Swedbank – kontonummer 83279944420816-0 – skriv gåva till SER på meddelanderutan.

Stöd på annat sätt

SER tar gärna emot stöd exempelvis i form av föreläsning inom vårt område till våra medlemmar, juridiskt källmaterial samt juridiskt och administrativt kunnande eller annat du tror kan vara till nytta i SER’s verksamhet.

Tveka inte att mejla oss på info@sersverige.org
om du vill vara med och stödja vår verksamhet!