Dataskyddspolicy

Social och Ekonomisk Rättighetsrådgivning, SER respekterar och värnar om din personliga integritet. SER:s rådgivare arbetar under tystnadsplikt. Du ska vara trygg i dina kontakter med oss och vi är måna om din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller som lag i EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Om du kontaktar oss med en fråga så sparar vi de personuppgifter som du lämnar till oss i ett säkert och låst dokumentationssystem. Vi sparar bara de uppgifter som vi behöver för att kunna ge dig råd och vägledning. Personuppgifterna raderas så snart vi är färdiga med rådgivningen gällande din fråga.

De personuppgifter som du lämnar till oss kan till exempel vara förnamn, telefonnummer, mejladress och aktuella dokument som du har skickat till oss.

SER lämnar inte ut uppgifter till någon utomstående om du inte har godkänt det. Du har alltid rätt att ta del av den information som vi sparar när det gäller din fråga. Du har också rätt att begära att alla dina personuppgifter raderas direkt i vårt dokumentationssystem.

Den lagliga grunden för hur vi hanterar dina personuppgifter är en utförd intresseavvägning, där vi har gjort bedömningen, att SER:s behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att du ska kunna få så bra råd och vägledning som möjligt.