Behöver du råd om dina sociala och ekonomiska rättigheter?

Behöver du förstå ett myndighetsbeslut? Vill du ha hjälp med att överklaga ett avslagsbeslut från exempelvis socialtjänsten eller Försäkringskassan? SER erbjuder kostnadsfri rådgivning per mail och telefon.

Vårens rådgivning pågår från den 17 januari till den 13 juni 2023