Close

Detta gör vi

Individuell rådgivning

På grund av Covid 19 kommer SER övergå till rådgivning per mail och telefon. Vi som ger råd är socionomer. Alla frågor är välkomna. Rådsökande väljer om hen vill vara anonym eller inte. Vi som ger rådgivning har tystnadsplikt. All rådgivning bedrivs ideellt/ oavlönat och kan därför erbjudas kostnadsfritt.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med
 • förklara olika myndighetsbeslut/ myndighetsdokument
 • ge råd om vad som kan vara viktigt att tänka på om man vill överklaga ett avslagsbeslut från till exempel Socialtjänst eller Försäkringskassa 
 • ge information om sociala och ekonomiska rättigheter i Sverige
 • information om regler och praxis
 • råd om var man kan vända sig både inom myndighetssfären och till andra ideella och/eller humanitära organisationer
Exempel på frågor vi fått
 • Vad gäller för att ha rätt till socialbidrag?
 • Vad kan jag göra om jag håller på att bli vräkt?
 • Vilken hjälp kan jag få som hemlös?
 • Hur överklaga avslag från socialtjänsten?
 • Hur överklaga avslag från Försäkringskassan?
 • Om jag blir sjuk när jag studerar med studiemedel – vad göra?
 • Kan jag riskera att bli av med min lägenhet om jag hyr ut ett rum?
 • Kan socialtjänsten hjälpa ekonomiskt vid dödsfall?
 • Hur länge får jag vara bortrest och behålla barnbidraget?
 • Vem har rätt till äldreförsörjningsstöd?
 • Måste min partner bekosta min tandvård om jag ej har pengar? 

  Information

Information

Vi förmedlar information och kunskap om sådana förhållanden som har betydelse för människor som lever i ekonomiskt svåra livssituationer. 

Vi kan informera om konsekvenser för enskilda rådsökande av en tilltagande juridifiering samt ökade administrativa krav (regelifiering) inom det välfärdsrättsrättsliga området. Det kan exempelvis handla om de ekonomiska ramar och krav som ställs på människor i behov av ekonomiskt bistånd/ socialbidrag.

Påverkan och opinionsbildning

Vi arbetar med påverkan och opinionsbildning i syfte att förbättra villkoren för människor som lever i ekonomiskt svåra livssituationer.