Close

Detta gör vi

Individuell rådgivning

SER träffar Rådsökande personligen vid schemalagda rådgivningstillfällen. Vi som ger råd är erfarna socionomer tillsammans med blivande socionomer under utbildning. Alla frågor är välkomna. Rådsökande väljer om hen vill vara anonym eller inte. Vi som ger rådgivning har tystnadsplikt. All rådgivning bedrivs ideellt och kan därför erbjudas kostnadsfritt.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med
 • förklara olika myndighetsbeslut/ myndighetsdokument
 • ge råd om vad som kan vara viktigt att tänka på om man vill överklaga ett avslagsbeslut från till exempel Socialtjänst eller Försäkringskassa 
 • ge information om sociala och ekonomiska rättigheter i Sverige
 • information om regler och praxis
 • råd om var man kan vända sig både inom myndighetssfären och till andra ideella och/eller humanitära organisationer
Exempel på frågor vi fått
 • vad gäller för att ha rätt till socialbidrag?
 • hur överklaga avslag på socialbidrag?
 • hur överklaga avslag på sjukpenning?
 • hur ska jag försörja mig om jag blir sjuk när jag studerar med studielån?
 • kan jag riskera att bli av med min lägenhet om jag hyr ut ett rum?
 • kan socialtjänsten betala begravningen om den som dör inte äger något?
 • vem har rätt till äldreförsörjningsstöd?
 • måste min partner betala min tandvård om jag inte har egen inkomst?
 • när och hur kan man överklaga beslut om livränta

 

  Information

Information

Vi förmedlar information och kunskap om sådana förhållanden som har betydelse för människor som lever i ekonomiskt svåra livssituationer. 

Vi kan informera om konsekvenser för enskilda rådsökande av en tilltagande juridifiering samt ökade administrativa krav (regelifiering) inom det välfärdsrättsrättsliga området. Det kan exempelvis handla om de ekonomiska ramar och krav som ställs på människor i behov av ekonomiskt bistånd/ socialbidrag.

Påverkan och opinionsbildning

Vi arbetar med påverkan och opinionsbildning i syfte att förbättra villkoren för människor som lever i ekonomiskt svåra livssituationer.